top of page
  • Foto van schrijverThom Prüst

2020 - het verdict

Dit jaar heb ik nauwkeurig mijn vangsten bijgehouden. Verrassend zijn de uitkomsten misschien niet, maar interessant zeker wel.Eerst maar even de algemene getallen.

De vis die het best vertegenwoordigd was in 2020 was de snoekbaars met maar liefst 810 exemplaren. Het aantal echt grote jongens, 80+, viel dan weer tegen. Die hebben we maar 3 in de boot gehad.


Met meer dan 600 snoeken, 615 in totaal, zijn we ook tevreden. Vooral de metervissen waren voor iedere gast natuurlijk keer op keer weer een hele ervaring. Zeker als ze ook nog allemaal werpend op kunstaas gevangen zijn. Slechts één metervis is trollend gevangen. Het aantal 90+ vissen is zeer hoog, maar die heb ik niet geteld. (Iets wat voor 2021 op de lijst staat.)


Het totaal aantal baarzen, 515, lijkt op het eerste gezicht voor velen misschien een tegenvaller. Dat wordt anders, als je bedenkt dat 90% van de baarzen 35+ vissen waren en zeker 60% 40+ vissen. Gemiddeld genomen waren de baarzen gewoon gigantisch dit jaar. En omdat ik persoonlijk grote baars het mooist en het leukst van allemaal vind, ben ik dan ook van mening dat het een uitzonderlijk goed baars jaar was. Het enige wat ontbroken heeft zijn 50+ vissen. De meetplank is dit jaar iedere keer gestopt bij 48, 49 en zelfs 49,5.


De grootste vissen van dit jaar; snoek van 117,5; snoekbaars van 86,5 en (een van de) baarzen van 49,5.


De gemiddelden


Het gemiddeld aantal vissen per visdag lag in 2020 op 10,5. Toch moest er harder gewerkt worden voor een vis dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. In slechts 5 van de 12 maanden lag het gemiddelde per dag boven de 10 en het gemiddelde wordt flink gestuwd door de ongelofelijke 'wormen'-maanden april en mei waarin het gemiddeld aantal vissen respectievelijk 27,1 en 19,7 bedroeg.

Waar de lange hete zomer een goede verklaring is voor het tegenvallende aantal vissen per dag in juli en augustus, heb ik geen goede verklaring voor de slechte resultaten in de traditionele topmaand september. Deze maand sprong er echt negatief uit met slechts 7,7 vissen gemiddeld per dag. Volgens sommigen is het lang aanhoudende warme weer de oorzaak, maar in 2019 is het ook erg lang warm gebleven (tot eind oktober zelfs) en toen waren de vangsten beduidend beter. Het blijkt maar weer dat vissen zich niet laten dwingen en we het domweg moeten doen met de omstandigheden zoals die aan ons gepresenteerd worden.De aantallen per maand

De aantallen per maand, gespecificeerd naar vissoort, laten ook nog iets interessants zien.

Wat opvalt is dat hoewel de snoekbaars over het gehele jaar gezien verreweg het meest gevangen is, de snoek gedurende maar liefst 7 maanden de dominante soort in de boot geweest is. De baars heeft de toppositie maar 1x gehad, in de maand april, maar dan wel meteen serieus met 154 stuks. In slechts 4 maanden was de snoekbaars dominant aanwezig


Meer dan 800 snoekbaarzen in 2020

De mooiste meterbakken van 2020.


De aantallen per maand gespecificeerd naar soort

Baars: niet de aantallen, wel de formaten!2020 gaat de boeken in met 1978 vissen


Snoek: 615

Snoekbaars: 810

Baars: 515

Roofblei: 33

Winde: 2

Meerval: 2

Zeeforel: 1

Comments


bottom of page